Somalia

Moth species

FAMILY GENUS SPECIES AUTHOR STATUS
Erebidae Achaea violaceofascia (Saalmüller, 1891) Species
Erebidae Aedia actinalis Hacker, 2016 Species
Erebidae Aedia cretacea Hacker, 2016 Species
Erebidae Aedia eurymelas Hampson, 1916 Species
Erebidae Aedia mesonephele (Hampson, 1916) Species
Erebidae Aedia pericyma (Hampson, 1916) Species
Erebidae Aedia poliochroa (Hampson, 1916) Species
Erebidae Aedia pyramidalis (Hampson, 1916) Species
Erebidae Aedia sospita (Fawcett, 1916) Species
Erebidae Aedia squamosa (Wallengren, 1856) Species
Erebidae Afromurzinia lutescens (Walker, 1855) Species
Erebidae Alpenus diversata (Hampson, 1916) Species
Erebidae Alpenus investigatorum (Karsch, 1898) Species
Erebidae Alpenus nigropunctata (Bethune-Baker, 1908) Species
Erebidae Alytarchia amanda (Boisduval, 1847) Species
Erebidae Amata alicia (Butler, 1876) Species
Erebidae Amata chrysozona (Hampson, 1898) Species
Erebidae Amata romeii Berio, 1941 Species
Erebidae Amata velatipennis (Walker, 1865) Species
Erebidae Amerila vitrea Plötz, 1880 Subspecies
Erebidae Amsacta paolii Berio, 1936 Species
Erebidae Amsactarctia radiosa (Pagenstecher, 1903) Species
Erebidae Amsactarctia venusta (Toulgoët, 1980) Species
Erebidae Anereuthina somaliensis (Berio, 1985) Species
Erebidae Anoba trigonosema (Hampson, 1916) Species

717 records found.

Previous page 1 2 3 4 5 ... 29 Next page