Amblyptilus Wallengren, 1862

FAMILY Pterophoridae
SUBFAMILY Pterophorinae
AUTHORWallengren, 1862
STATUSUnavailable name
SYNONYMAmblyptilia
PUBLICATIONWallengren H. D. J. 1862a. Skandinaviens fjädermott (Alucita Lin.). - Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar ( n.f.) 3(7):1-25.
PAGINATION 10 [key], 13 Bhl
COMMENTSAn unjustified emendation of Amblyptilia Hübner, 1825.