Type specimens containing 'SDEI'

Back to museum list

Copromorphidae

Rhynchoferella simplex Strand, 1915

Holotype ♂, SDEI.

Crambidae

Cirrhochrista poecilocygnalis Strand, 1915

Holotype ♀, SDEI.

Cirrhochrista quinquemaculalis Strand, 1915

Holotype ♀, SDEI.

Euchromius vinculellus (Zeller, 1847)

Lectotype ♂, genitalia slide 628♂, SDEI.

Noctuelita bicolorata Strand, 1915

Holotype ♂, SDEI.

Zebronia botydis Strand, 1915

Syntypes 1♂, 1♀, SDEI.

Depressariidae

Odites armilligera Meyrick, 1922

4 Syntypes ♂, ♀, SDEI.

Epermeniidae

Africepermenia tanzanica Gaedike, 2004

Holotype ♂, type no. 00401729, genitalia slide Gaedike 3339♂, ZMUC; Paratypes 6♂, 6♀, ZMUC, SDEI.

Epermenia agassizi Gaedike, 2013

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 7004♂, NMK; Paratypes 2♂, 5♀, SDEI, RMCA, coll. Agassiz.

Epermenia costomaculata Gaedike, 2013

Holotype ♂, NMK; Paratypes 2♂, SDEI, coll. Agassiz.

Epermenia dallastai Gaedike, 2013

Holotype ♂, RMCA ENT 000003212, RMCA; Paratypes 18♂, 12♀, RMCA, SDEI.

Epermenia meyi Gaedike, 2004

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 4960♂, ZMHB; Paratypes 6♂, 2♀, ZMHB, SDEI.

Epermenia mineti Gaedike, 2004

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 4923♂, MNHN; Paratypes 7♂, 4♀, MNHN, SDEI.

Epermenia senaciae Bippus, 2016

Holotype ♂, SDEI; 32 Paratypes ♂, ♀, SDEI, RMNH.

Epermenia turicola Gaedike, 2013

Holotype ♂, NMK; Paratypes 1♂, 2♀, SDEI, NHMO, coll. Agassiz.

Gnathifera punctata Gaedike, 2013

Holotype ♂, ZMHB; Paratypes 1♂, 1♀, genitalia slides Gaedike 7528♂, 7527♀, ZMHB, SDEI.

Inuncus juratae Gaedike, 2013

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 7047♂, RMCA ENT 000003199, RMCA; Paratypes 2♂, 1♀, 1 specimen without abdomen, RMCA, SDEI, NHMO.

Ochromolopis sagittella Gaedike, 2013

Holotype ♂, NMK; Paratypes 6♂, NMK, SDEI, coll. Agassiz.

Phaulernis montuosa Gaedike, 2013

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 705♂, RMCA ENT 000003247, RMCA; Paratypes 1♂, 1♀, 2 specimens without abdomen, RMCA, ZSM, SDEI, coll. Agassiz.

Erebidae

Achaea ezeoides Strand, 1915

Holotype ♀, SDEI.

Achaea rothkirchi (Strand, 1914)

Holotype ♂, SDEI.

Erna cara Strand, 1915

Holotype ♂, SDEI.

Hypena bonaberi Strand, 1915

Holotype ♂, genitalia slide Friese 764♂, SDEI.

Laelia bonaberiensis (Strand, 1915)

Holotype ♀, SDEI.

Geometridae

Bathycolpodes melanceuthes Prout L. B., 1922

Holotype ♂, SDEI; Paratypes ♂, BMNH.

Chiasmia minoa (Strand, 1915)

Holotype ♂, SDEI.

Chiasmia unigeminata (Prout L. B., 1923)

Holotype ♂, SDEI.

Episteira atrospila (Strand, 1915)

Holotype ♀, SDEI.

Geodena hintzi Strand, 1915

Syntypes 3♂, SDEI.

Melinoessa horni Prout L. B., 1922

Holotype ♂, SDEI; Paratype ♀, BMNH.

Milocera divorsa Prout L. B., 1922

Holotype ♂, SDEI; Allotype ♀, genitalia slide Geometridae 17533♀, BMNH; Paratype 1♂, BMNH.

Phaiogramma hintzi (Strand, 1915)

Syntypes 2♂, SDEI.

Terina reliqua Prout L. B., 1925

Syntypes 5♂, 2♀, SDEI, BMNH.

Zamarada ascaphes Prout L. B., 1925

Holotype ♀, SDEI.

Zamarada bonaberiensis Strand, 1915

Lectotype ♂, SDEI; Paralectotype ♀, SDEI.

Zamarada erna Strand, 1915

Holotype ♀, SDEI.

Noctuidae

Argyrogramma sokutsuna (Strand, 1920)

Holotype ♂, SDEI.

Ctenoplusia polisha (Strand, 1920)

Holotype ♂, SDEI.

Pterophoridae

Pterophorus bacteriopa (Meyrick, 1922)

Holotype ♂, SDEI.

Pyralidae

Eldana conipyga (Strand, 1913)

Holotype ♀, SDEI.

Omphalobasella inconspicua Strand, 1915

Holotype ♀, SDEI.

Saturniidae

Imbrasia pallescens Strand, 1915

Holotype ♂, SDEI.

Sesiidae

Camaegeria auripicta Strand, 1914

Holotype ♀ (not ♂ as stated in the original description, see Bartsch & Berg 2012: 31), SDEI.

Tineidae

Ateliotum parvum Petersen, 1988

Holotype ♂, SDEI.

Ceratobia sudanica Gaedike, 2014

Holotype ♂, genitalia slide Petersen 2226♂, SDEI; Paratype 1♂, genitalia slide Gaedike 5988♂, ZSM.

Crypsithyris luteocapitata Gaedike, 2014

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 7910♂, ZSM; Paratypes 5♂, genitalia slide Gaedike 5986♂, ZSM, SDEI.

Crypsithyris unipuncta Gaedike, 2014

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 7911♂, ZSM; Praatypes 6♂, 2♀, genitalia slides Gaedike 5991, 5987, 5989, 5990, ZSM, SDEI.

Edosa amseli (Petersen & Gaedike, 1982)

Holotype ♂, LNK; Paratype 1♂, SDEI.

Edosa ectofurca (Gozmány, 1965)

Holotype ♂, genitalia slide Gozmány 1998♂, SDEI.

Edosa islamella Petersen & Gaedike, 1982

Holotype ♂, LNK; Paratypes 2♂, 1♀, LNK, SDEI.

Hapsifera gozmanyi Gaedike, 2014

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 6011♂, ZMUC; Paratypes genitalia slides Gaedike 6186♂, Derra 6405♂, 6406♂, ZMUC, SDEI, coll. Derra.

Hapsiferona remanei Gaedike, 2014

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 2013♂, ZSM; Paratype 1♂, genitalia slide Gaedike 2483♂, SDEI.

Hyperbola lehmanni Gaedike, 2014

Holotype ♂, SDEI; Paratypes 6♂, 2♀, genitalia slides Gaedike 7934, 7959, 7931, SDEI, coll. Stübner.

Hyperbola sexspinosa Gaedike, 2014

Holotype ♂, genitalia slide Gaedike 8083♂, ZMHB; Paratype 1♂, genitalia slide Gaedike 5994♂, SDEI.

Pachyarthra grisea Petersen & Gaedike, 1982

Holotype ♂, LNK; Paratypes 7♂, 1 specimen, LNK, SDEI.

Perissomastix asiriella Petersen & Gaedike, 1982

Holotype ♂, LNK; Paratypes 58♂, 2♀, LNK, SDEI.

Perissomastix tihamaella Petersen & Gaedike, 1982

Holotype ♂, LNK; Paratypes 2♂, LNK, SDEI.

Proterospastis cornuta Gaedike, 2014

Holotype ♂, ZMUH; Paratypes 2x11, genitalia slide Gaedike 5978♂, ZMUH, SDEI.

Psecadioides stuebneri Gaedike, 2014

Holotype ♂, SDEI; Paratypes 11♂, genitalia slides Gaedike 7923♂, 7953♂, 7954♂, SDEI, coll. Stübner.

Trichophaga atripunctella Gaedike, 2014

Holotype ♂, ZMUC; Paratypes 5♂, 1♀, genitalia slides Gaedike 8085♂, 7908♀, 7909♂, Derra 5173♂ [lost], SDEI, ZMUC, ZMUH.

Tortricidae

Camadeniana capitalis Strand, 1915

Holotype ♂, head missing, SDEI.

Tortrix benitonensis Strand, 1913

Holotype, SDEI.

Xyloryctidae

Cophomantella cyclopodes (Meyrick, 1922)

Holotype ♂, SDEI.

Zygaenidae

Metanycles sachtlebeni Alberti, 1954

Holotype ♀, SDEI.

Back to museum list