Nasamonica Meyrick, 1922

FAMILY Coleophoridae
SUBFAMILY Coleophorinae
AUTHORMeyrick, 1922
STATUSGenus
PUBLICATIONMeyrick E. 1916b. Exotic Microlepidoptera 2. - — 2(1):1-32.
PAGINATION 555 Bhl
COMMENTSType species: Nasamonica oxymorpha Meyrick, 1916. Exotic Microlepidoptera 2: 555. By monotypy.

Species

NAME AUTHOR STATUS PUBLICATION
oxymorpha Meyrick, 1922 Species Meyrick E. 1922a. Exotic Microlepidoptera 2. - — 2(16-19):481-608.