Allotalanta Meyrick, 1913

FAMILY Cosmopterigidae
SUBFAMILY Scaeosophinae
AUTHORMeyrick, 1913
STATUSGenus
PUBLICATIONMeyrick E. 1913c. Exotic Microlepidoptera 1. - — 1(3-5):65-160.
PAGINATION 114 Bhl
COMMENTSType species: Allotalanta autophaea Meyrick, 1913. Exotic Microlepidoptera 1: 114. By monotypy.

Species

NAME AUTHOR STATUS PUBLICATION
clonomicta Camera Meyrick, 1927 Species Meyrick E. 1927a. Exotic Microlepidoptera 3. - — 3(11-12):321-384.
ochthotoma Meyrick, 1930 Species Meyrick E. 1930a. Exotic Microlepidoptera 3. - — 3(18-20):545-640.
tephroclystis Meyrick, 1930 Species Meyrick E. 1930a. Exotic Microlepidoptera 3. - — 3(18-20):545-640.