Trichophiala Aurivillius, 1879

FAMILY Eupterotidae
SUBFAMILY Striphnopteryginae
AUTHORAurivillius, 1879
STATUSGenus
PUBLICATIONAurivillius C. 1879. Lepidoptera Damarensia. Förteckning på fjärilar insamlade i Damaralandet af G. de Vylder åren 1873 och 1874 jemte beskrifning öfver förut okända arter. - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 36(7):39-69.
PAGINATION 53 Bhl
COMMENTSType species: Trichophiala devylderi Aurivillius, 1879. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 36(7): 54. By monotypy.

Species

NAME AUTHOR STATUS PUBLICATION
devylderi Camera Aurivillius, 1879 Species Aurivillius C. 1879. Lepidoptera Damarensia. Förteckning på fjärilar insamlade i Damaralandet af G. de Vylder åren 1873 och 1874 jemte beskrifning öfver förut okända arter. - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 36(7):39-69.