Afromoths.net

Rhinobombyx cuneata Aurivillius, 1879

Permalink:RHINCUNE
Higher taxa: Lasiocampidae (family)/  Lasiocampinae (subfamily)/  Odonestini (tribe)/  Rhinobombyx (genus)/ 
Status:Accepted
Authorship:Aurivillius, 1879
Citation:Rhinobombyx cuneata n. sp.
Original genus:Rhinobombyx
Publication:Aurivillius C. 1879. Lepidoptera Damarensia. Förteckning på fjärilar insamlade i Damaralandet af G. de Vylder åren 1873 och 1874 jemte beskrifning öfver förut okända arter.
Journal:Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar
Volume:36
Issue:7
Pagination:52
URL:https://www.biodiversitylibrary.org/page/32242906
Scientific name TypeStatus Gender Museum Description Country Locality Publication URL
Rhinobombyx cuneata Aurivillius, 1879 Holotype unknown SNHM Holotype, SNHM. Namibia [Namibia], Damara, ii, leg. G. de Vylder.
Scientific name Parasitoid Parasitoid Family Country Publication URL
/filer/webapps/moths/media/images/C/cuneata_Rhinobombyx_AM_Basquin_01.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/C/cuneata_Rhinobombyx_AM_Basquin_02.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/C/cuneata_Rhinobombyx_AM_TMSA_01.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/C/cuneata_Rhinobombyx_AM_TMSA_02.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/C/cuneata_Rhinobombyx_AF_Basquin.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/C/cuneata_Rhinobombyx_AF_TMSA_01.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/C/cuneata_Rhinobombyx_AF_TMSA_02.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/L/leipoxaides_Isais_HT_RMCA_01.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/L/leipoxaides_Isais_HT_RMCA_02.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/L/leipoxaides_Isais_AT_RMCA_01.jpg
/filer/webapps/moths/media/images/L/leipoxaides_Isais_AT_RMCA_02.jpg
Scientific Name Authorship Rank Status Original Combination
Scientific Name Authorship Rank Status Original Combination
Rhinobombyx leipoxaides (Hering, 1937) (Hering, 1937) species Synonym Isais leipoxaides
Rhinobombyx ziczac (Strand, 1912) (Strand, 1912) species Synonym Leipoxais ziczac