Galleria cereana (Blom, 1764)

Permalink

FAMILY Pyralidae
SUBFAMILY Galleriinae
GENUS Galleria
SPECIES cereana
AUTHOR(Blom, 1764)
ORIGINAL COMBINATIONPhalaena Cereana
TYPE LOCALITYSweden.
GEOGRAPHICAL COORDINATES /
TYPE SPECIMEN(S) Not stated.
STATUS Synonym of species
SYNONYM OFmellonella
COMMENTSynonymized by Fabricius (1798: 462).
PUBLICATION Blom C. M. 1764. Beskrifning på en liten fjäril, som utöder Bi-Stockar. - Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 25:12-18, pl. 2.
PAGINATION 13; pl. 2 Bhl