Type specimens containing 'CMCZ'

Back to museum list

Gelechiidae

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)

Syntypes 4♂, CMCZ, MNWU.

Noctuidae

Helicoverpa helenae Hardwick, 1965

Holotype ♂, type no 8455, genitalia slide 984♂, CNC; Allotype ♀, CMCZ; Paratypes 15♂, 4♀, CNC, CMCZ, BMNH.

Pterophoridae

Exelastis pumilio (Zeller, 1873)

Holotype ♂, type no 1788, CMCZ (see Miller & Hodges 1990: 74).

Tineidae

Setomorpha inamoenella Zeller, 1873

Holotype ♂, CMCZ.

Setomorpha operosella Zeller, 1873

Holotype ♀, CMCZ.

Setomorpha ruderella Zeller, 1873

Holotype ♂, CMCZ.

Tortricidae

Bactra verutana Zeller, 1876

Syntypes 3♂, 2♀, BMNH, type no 14333, CMCZ (see Miller & Hodges 1990: 70).

Statherotis leucaspis (Meyrick, 1902)

Lectotype ♂, CMCZ.

Back to museum list