Type specimens containing 'GNHM'

Back to museum list

Erebidae

Eublemma thasia (Koutsaftikis, 1973)

Holotype ♂, GNHM.

Tathorhynchus greuteri Koutsaftikis, 1973

Holotype ♂, GNHM.

Noctuidae

Callopistria rechingeri (Koutsaftikis, 1973)

Holotype ♂, GNHM.

Mythimna tseki Koutsaftikis, 1974

Holotype ♂, GNHM.

Back to museum list