Type specimens containing 'SNMF'

Back to museum list

Crambidae

Lygropia madagascariensis Kemal & Koçak, 2020

Holotype ♂, SNMF.

Lygropia ochracealis (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Pardomima testudinalis (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, designated by Martin (1955: 510), SNMF; Paralectotypes 2♂, SNMF.

Scirpophaga goliath Marion & Viette, 1953

Holotype ♀, genitalia slide P. Viette 2625♀, MNHN; Paratypes 16♀, MNHN, SNMF.

Depressariidae

Ethmia nigroapicella (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, genitalia slide 2387♂, SNMF (see A. Diakonoff 1958b: 90).

Drepanidae

Epicampoptera carnea (Saalmüller, 1884)

Holotype ♀, SNMF.

Erebidae

Achaea ebenaui (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, genitalia slide P. Viette 5088♂, designated by P. Viette (1970e: 52), SNMF.

Achaea externesignata (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Achaea imperatrix (Saalmüller, 1881)

Holotype ♂, genitalia slide W. Nässig 1463/01♂, (see P. Viette 1990b: 402), SNMF.

Achaea lenzi (Saalmüller, 1881)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1990b: 403), SNMF.

Achaea mabillii (Saalmüller, 1879)

Holotype ♂, genitalia slide H. Hacker 12616♂ (see P. Viette 1990b: 402; and Esperiana 9: 449), SNMF.

Achaea semiluna Saalmüller, 1891

Holotype ♀, SNMF.

Achaea stumpffii Saalmüller, 1880

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1990b: 204), SNMF.

Achaea violaceofascia (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, genitalia slide P. Viette 5086♀, SNMF (see P. Viette 1970e: 50).

Aedia trispilosa (Saalmüller, 1880)

Syntypes, SNMF.

Argyphia modesta Saalmüller, 1891

Holotype ♂, SNMF.

Argyphia pulverulenta Saalmüller, 1891

2 Syntypes, SNMF, MNUL.

Arsina nigropicta (von Heyden, 1891)

Syntypes, SNMF.

Avitta lineosa (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Chiromachla gracilis Saalmüller, 1884

Holotype, SNMF.

Cyana pauliani (Toulgoët, 1954)

Holotype ♂, MNHN; Allotype ♀, MNHN; Paratypes 15♂, 10♀, genitalia slide H. de Toulgoët M.900, MNHN, BMNH, USNM, RMCA, SNMF.

Cyligramma consiliatrix Saalmüller, 1891

Holotype ♂, SNMF.

Dubianaclia contigua (Saalmüller, 1884)

Lectotype ♀, SNMF; Paralectotype 1♀, SNMF.

Dubianaclia distincta (Saalmüller, 1884)

Lectotype ♂, SNMF.

Dubianaclia extensa (Saalmüller, 1884)

Holotype ♂, SNMF.

Eilema angulosa Saalmüller, 1884

Holotype ♂, SNMF.

Eilema trispilota (Saalmüller, 1880)

Syntypes 1♂, 2♀, SNMF.

Entomogramma pardalis Saalmüller, 1880

Syntypes ♂, ♀, SNMF.

Ercheia mahagonica (Saalmüller, 1891)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1990b: 403), SNMF.

Ericeia albangula (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♀, genitalia slide P. Viette 5311♀, SNMF.

Ericeia lituraria (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♀, SNMF.

Eublemma apicipunctum (Saalmüller, 1891)

Syntypes 2♀, SNMF, MNUL.

Eublemma costimacula (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Eublemma costimacula (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Eublemma dissecta (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Euproctis putilla Saalmüller, 1884

Lectotype ♂, designated by P. Griveaud (1977a: 177), SNMF; Paralectotypes ♂, ♀, number not stated, SNMF, MNUL.

Fodina decussis (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF; Paratype 1♀, MfN.

Hemiceratoides hieroglyphica (Saalmüller, 1891)

Holotype ♂, SNMF.

Hypena fuscomaculalis Saalmüller, 1891

Holotype ♀, genitalia slide M. Lödl 407♀, SNMF.

Hypena fusculalis Saalmüller, 1880

Holotype ♀, genitalia slide M. Lödl 407♀, SNMF.

Hypena strigatalis Saalmüller, 1880

Holotype ♀, genitalia slide M. Lödl 413♀, SNMF.

Hypopyra bosei Saalmüller, 1880

Holotype ♂, SNMF.

Idia fuscomaculalis (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Janseodes pallescens (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Labordea clavis (Saalmüller, 1884)

Lectotype ♀, designated by P. Griveaud (1977a: 552), SNMF; Paralectotype 1♀, SNMF, MNUL.

Lophoruza affulgens (Saalmüller, 1881)

Holotype ♀, SNMF.

Lymantria fumosa (Saalmüller, 1884)

Lectotype ♂, designated by P. Griveaud (1977a: 162), SNMF; Paralectotypes 2♂, SNMF, MNUL.

Lymantria uxor (Saalmüller, 1884)

Holotype ♀, SNMF.

Macella disticha (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Macella margineguttata (von Heyden, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Marca proclinata Saalmüller, 1891

Holotype ♂, SNMF.

Maronis rivosa Saalmüller, 1891

Syntypes 1♂, 1♀, SNMF.

Maxera nigrocollaris (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF.

Maxia decora Saalmüller, 1891

2 Syntypes, SNMF.

Megacephalomana rivulosum (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂ [not ♀ as stated in the original description], SNMF.

Megacephalomana stygium (Saalmüller, 1881)

Holotype ♂, SNMF.

Metachrostis perplexa (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF; Paratype 1♀, SNMF.

Oglasa trimacula (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Ophiusa cancellata (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF; the original specimen in MNUL was completely destroyed (see Anonymous 1946: 151, P. Viette 1990b: 403).

Oraesia cuprea Saalmüller, 1891

Lectotype ♂, designated by Behounek, H. Hacker & W. Speidel (2010: 258), genitalia slide SMFL 2192/09♂, SNMF; Paralectotypes 2♀, SNMF.

Oraesia triobliqua (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, genitalia slide SMFL 2103/09♂, SNMF; Paralectotypes 1♂, 4♀, SNMF, designated by Behounek, H. Hacker & W. Speidel (2010: 249-250).

Pericyma basalis (Saalmüller, 1891)

Holotype ♂, genitalia slide P. Viette 4632♂, SNMF.

Phytometra ossea (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Plecoptera lacinia (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Plecoptera recens (Saalmüller, 1891)

Holotype ♂, SNMF.

Porthesaroa procincta (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, designated by P. Griveaud (1977a: 242), genitalia slide P. Viette 4882♂, SNMF; Paralectotype 1♀, SNMF.

Proluta deflexa Saalmüller, 1891

2 Syntypes, SNMF.

Proluta deflexa Saalmüller, 1891

2 Syntypes, SNMF.

Prominea porrecta (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Radara transmissa (von Heyden, 1891)

Holotype ♂, SNMF.

Rahona seitzi (Hering, 1926)

Holotype ♀, SNMF.

Rhesala malgassica (von Heyden, 1891)

Syntypes, SNMF.

Rivula sororcula (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Scaphocera marginepunctata (Saalmüller, 1878)

Lectotype ♂, designated by P. Griveaud (1977a: 284), SNMF.

Siccia nigropunctana (Saalmüller, 1880)

Syntypes ♂, ♀, SNMF.

Stictonaclia amplificata (Saalmüller, 1880)

Holotype, SNMF.

Thumatha infantula (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Tolna maeandrica (Saalmüller, 1891)

Syntypes 1♂, 1♀, SNMF, MfN.

Ugia albooculata (Saalmüller, 1880)

Syntypes, SNMF.

Xanthomera robusta (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Euteliidae

Eutelia exquisita Saalmüller, 1891

Holotype ♂, SNMF.

Eutelia histrio (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Eutelia ocularis (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF.

Eutelia procera (Saalmüller, 1891)

Holotype, SNMF.

Eutelia promiscua (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, genitalia slide P. Viette 4121♀, SNMF.

Eutelia snelleni (Saalmüller, 1881)

Holotype, SNMF.

Marathyssa cuneata (Saalmüller, 1891)

2 Syntypes, SNMF.

Stictoptera antemarginata Saalmüller, 1880

Holotype ♀, SNMF.

Stictoptera laetifica Saalmüller, 1880

Holotype ♀, SNMF.

Stictoptera nigrifascia Gaede, 1935

Syntypes, SNMF.

Stictoptera poecilosoma Saalmüller, 1880

Syntypes, SNMF.

Stictoptera semipartita Saalmüller, 1880

Holotype ♂, SNMF.

Geometridae

Aphilopota foedata (Bastelberger, 1907)

Syntypes 2♂, SNMF.

Aphilopota strigosissima (Bastelberger, 1909)

Syntypes 1♂, 1♀, RMCA, SNMF.

Aphilopota strigosissima (Bastelberger, 1909)

Syntypes 1♂, 1♀, RMCA, SNMF.

Chiasmia arata (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF, not traced (see M. Krüger 2001a: 191).

Chiasmia balteata (Saalmüller, 1891)

Lectotype ♀, designated by M. Krüger (2001a: 194), SNMF; Paralectotypes 3♀, SNMF.

Chiasmia cretiguttata (Bastelberger, 1909)

Holotype ♂, SNMF.

Chiasmia flavipicta (Bastelberger, 1907)

Holotype ♂, SNMF.

Chiasmia fuscataria (Möschler, 1887)

Holotype ♂, SNMF, not located (see M. Krüger 2001a: 156).

Chiasmia stramineata (Bastelberger, 1909)

Syntypes 2♂ 1♀, SNMF.

Chiasmia subvaria (Bastelberger, 1907)

Holotype ♂, SNMF.

Chiasmia tetragraphicata (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, abdomen missing, designated by M. Krüger (2001a: 194), SNMF; Paralectotype 1♂, SNMF.

Conolophia maculata Bastelberger, 1908

Syntypes 1♂, 1♀, SNMF.

Conolophia rubrifusa Bastelberger, 1909

Holotype ♂, SNMF.

Cyclophora maculata (Bastelberger, 1909)

Holotype ♀, SNMF.

Derambila larula Bastelberger, 1909

Holotype, SNMF.

Ectropis deterrens (Bastelberger, 1907)

Holotype ♀, SNMF.

Epigynopteryx colligata (Saalmüller, 1891)

Holotype, SNMF.

Epigynopteryx piperata (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Epigynopteryx piperata (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Epigynopteryx triseriata (Bastelberger, 1907)

Syntypes 2♂, SNMF.

Heterorachis malachitica (Saalmüller, 1880)

Syntypes ♂, ♀, SNMF.

Isturgia caeca (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF.

Isturgia contexta (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, not traced in SNMF (see M. Krüger 2001a: 87).

Melinoessa catenata (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF.

Miantochora gumppenbergi (Möschler, 1887)

Holotype ♂, SNMF.

Miantochora interrupta (Bastelberger, 1907)

Holotype ♂, SNMF.

Pasiphila derasata (Bastelberger, 1905)

Holotype ♂, SNMF.

Prasinocyma xanthopera Bastelberger, 1909

Holotype ♀, SNMF.

Probithia subferruginea Bastelberger, 1907

Holotype ♂, SNMF.

Problepsis meroearia Saalmüller, 1884

2 Syntypes, SNMF, MNUL.

Problepsis meroearia Saalmüller, 1884

2 Syntypes, SNMF, MNUL.

Pseudhemithea detrita Bastelberger, 1909

Syntypes 1♂, 1♀, SNMF.

Rhodesia alboviridata (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Rhodophthitus imperialis Bastelberger, 1907

Holotype ♀, SNMF.

Scopula atramentaria (Bastelberger, 1909)

Holotype ♂, SNMF.

Scopula bilineata (Bastelberger, 1909)

Syntypes ♂, SNMF.

Scopula mascula (Bastelberger, 1909)

Holotype ♂, SNMF.

Scopula obliquisignata (Bastelberger, 1909)

Holotype ♂, SNMF.

Scopula quadrifasciata (Bastelberger, 1909)

Holotype ♂, SNMF.

Scopula subtaeniata (Bastelberger, 1908)

Holotype ♂, SNMF.

Scopula tremula (Bastelberger, 1909)

Holotype ♀, SNMF.

Traminda atroviridata (Saalmüller, 1880)

Syntypes, SNMF.

Traminda decessata Saalmüller, 1891

Syntypes, SNMF.

Xenimpia trizonata (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF.

Xenostega rimosaria (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF.

Xenostega segmentaria (Saalmüller, 1891)

Syntypes, SNMF.

Zamarada differens Bastelberger, 1907

Holotype ♀, type no 2678, SNMF.

Zamarada glareosa Bastelberger, 1909

Lectotype ♂, SNMF, designated by D. S. Fletcher (1974: 180); Paralectotypes "some" ♂, 1♀, SNMF.

Zamarada plana Bastelberger, 1909

Lectotype ♂, type no 2702, SNMF, designated by D. S. Fletcher (1974: 183).

Zamarada scintillans Bastelberger, 1909

Lectotype ♂, type no 2710, SNMF; Paralectotypes 1♂, 1♀, SNMF.

Lasiocampidae

Borocera cervicolora (Saalmüller, 1878)

Holotype ♀, SNMF.

Closterothrix bosei (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Gastromega badia (Saalmüller, 1878)

Holotype ♀, SNMF.

Lechriolepis stumpffii (Saalmüller, 1878)

Holotype ♀, SNMF.

Lechriolepis stumpffii (Saalmüller, 1878)

Holotype ♀, SNMF.

Lerodes fulgurita (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Napta solida (Saalmüller, 1884)

Lectotype ♀, designated by Y. de Lajonquière (1972: 96), SNMF.

Raphipeza echinata (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Raphipeza graphiptera (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Limacodidae

Ambaliha exsanguis (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1980: 13), SNMF.

Marmorata marmorata (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1980: 38), SNMF.

Parasa ebenaui (Saalmüller, 1878)

Holotype ♀ (not ♂ as stated in the original description), SNMF.

Parasa ebenaui (Saalmüller, 1878)

Holotype ♀ (not ♂ as stated in the original description), SNMF.

Parasa reginula Saalmüller, 1884

Holotype ♂, SNMF.

Thliptocnemis pinguis (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1980: 27), SNMF.

Metarbelidae

Saalmulleria stumpffi (Saalmüller, 1884)

Holotype ♂, SNMF.

Noctuidae

Acontia naevulosa Saalmüller, 1891

Holotype ♀, SNMF; 1 Paratype, MNUL.

Acontia namibiensis Hacker, Legrain & Fibiger, 2008

Holotype ♂, genitalia slide H. Hacker 12573♂, ZSM; Paratypes 3♂, 1♀, genitalia slides H. Hacker 15517, 15518, ZSM, TMSA, SNMF.

Acontia stumpffi Saalmüller, 1891

Holotype ♀, SNMF.

Ancarista laminifera (Saalmüller, 1878)

Holotype ♀, SNMF (see Kiriakoff & P. Viette 1974: 109).

Athetis albispilosa (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, genitalia slide P. Viette 4237♂, SNMF.

Aucha tenebricosa (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, genitalia slide P. Viette 3974♀, SNMF.

Callopistria intermissa Saalmüller, 1891

Lectotype ♀, designated by P. Viette (1965b: 456), SNMF; Paralectotype 1♀, SNMF.

Callopistria miranda (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Callopistria rectilinea Saalmüller, 1891

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1965b: 453), SNMF; Paralectotypes [number not stated], MfN, SNMF, MNUL.

Campydelta stolifera (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Condica aenea (Saalmüller, 1891)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1965b: 323), genitalia slide P. Viette 3257♂, MfN; Paralectotype 1♂, genitalia slide P. Viette 3236♂, SNMF.

Daula abscissa Saalmüller, 1891

Holotype ♂, SNMF.

Deltote matercula (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF (see M. Bippus 2017: 1).

Feliniopsis tulipifera (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀ [not ♂ as stated in the original description], genitalia slide P. Viette 4032♀, SNMF.

Leucania dubiosa Rungs, 1954

Lectotype ♀, genitalia slide P. Viette 3924♀, SNMF.

Leucania omissa Rungs, 1956

Lectotype ♀, genitalia slide P. Viette 3924♀ [wrong], SNMF.

Leucania simplaria Saalmüller, 1891

Lectotype ♀, genitalia slide P. Viette 3924♀, SNMF; Paralectotype 1♂, MNUL, destroyed (see P. Viette 1961: 35).

Maliattha scapha (Saalmüller, 1891)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1990b: 401), SNMF; Paralectotype 1♂, MfN; Paralectotype 1♂, SNMF.

Microplexia elegans (Saalmüller, 1891)

Holotype ♂, SNMF.

Mythimna circulus (Saalmüller, 1880)

Syntypes ♂, ♀, SNMF.

Mythimna umbrigera (Saalmüller, 1891)

Lectotype ♂, genitalia slide P. Viette 3920♂, SNMF; Paralectotypes 2♂, MNUL.

Parca inusitata Saalmüller, 1891

Holotype ♂, SNMF.

Perigea meleagris (Saalmüller, 1891)

Lectotype ♂, designated by P. Viette (1957: 188), genitalia slide P. Viette 3217♂, SNMF; Paralectotypes SNMF, MNUL.

Sesamia madagascariensis Saalmüller, 1891

Lectotype ♀, genitalia slide P. Viette 2552♀, SNMF; Paralectotypes 1♂, 2♀, SNMF, MNUL.

Sesamia simplaria Rungs, 1954

Holotype ♂, genitalia slide P. Viette 2549♂, SNMF.

Stenopterygia monostigma (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, genitalia slide P. Viette 3479♀, SNMF.

Nolidae

Bryophilopsis pullula (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Earias citrina Saalmüller, 1884

Lectotype ♂, SNMF.

Leocyma vates Saalmüller, 1891

Holotype ♀, SNMF.

Lophocrama suavis (Saalmüller, 1891)

Holotype ♀, SNMF.

Meganola praefica (Saalmüller, 1884)

Holotype ♂, in bad condition (see H. Hacker et al. 2012: 370), SNMF; Paratype 1♀, MNUL.

Meganola varia (Saalmüller, 1884)

Holotype ♀, SNMF.

Negeta tenax (Saalmüller, 1884)

2 Syntypes, SNMF, MNUL.

Nola musculalis Saalmüller, 1880

Lectotype ♂, designated by H. Hacker (Hacker et al. 2012: 108), SNMF; 5 Paralectotypes ♂, ♀, genitalia slide P. Viette 3669♂, SNMF.

Plusiocalpe micans (Saalmüller, 1891)

Syntypes MfN, SNMF, MNUL.

Notodontidae

Acroctena fissura Saalmüller, 1884

Neotype ♂, designated by Kiriakoff (1969c: 36), SNMF.

Cerurina argentata (Gaede, 1934)

Syntypes 14♂, 8♀, SNMF, MfN, destroyed by bombing 1943 [see A. Schintlmeister 2013: 75, but also A. Schintlmeister & T. Witt 2015: 32].

Cerurina argentina (Schultze, 1916)

Syntypes 14♂, 8♀, SNMF, MfN, destroyed by bombing 1943 [see A. Schintlmeister 2013: 75, and A. Schintlmeister & T. Witt 2015: 32].

Rhenea circumcincta (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀ [not ♂ as stated in the original description], SNMF.

Pyralidae

Etiella madagascariensis Saalmüller, 1880

Lectotype, adbomen missing, SNMF.

Hypsopygia dissimilalis (Möschler, 1890)

3 Syntypes, SNMF.

Lugubraphycita morosalis (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF.

Paroxyptera filiella (Saalmüller, 1880)

Not stated, SNMF.

Saborma vicina (Saalmüller, 1880)

Holotype ♂, SNMF.

Zitha albostrigalis Saalmüller, 1880

Syntypes 2♀, SNMF.

Saturniidae

Maltagorea ankaratra (Viette, 1954)

Holotype ♂, MNHN; Allotype ♀, MNHN; Paratypes 18♂ and 1♀, MNHN, BMNH, RMCA, ORSTOM, SNMF.

Sphingidae

Coelonia grisescens (Saalmüller, 1884)

Syntypes ♂, ♀, SNMF.

Daphnis infernelutea Saalmüller, 1884

Syntypes, SNMF.

Hippotion butleri (Saalmüller, 1884)

Holotype, SNMF.

Maassenia heydeni (Saalmüller, 1878)

Syntypes ♂, ♀, SNMF.

Maassenia heydeni (Saalmüller, 1878)

Syntypes ♂, ♀, SNMF.

Thyrididae

Chrysotypus mabillianum Viette, 1954

Holotype ♂, MNHN; Allotype ♀, MNHN; Paratypes 8♂, MNHN, BMNH, USNM, SNMF.

Rhodoneura mellea (Saalmüller, 1881)

Holotype ♂, SNMF.

Tortricidae

Cryptophlebia semilunana (Saalmüller, 1880)

Lectotype ♀, genitalia slide 2385♀, SNMF, designated by A. Diakonoff (1958b: 89); Paralectotypes 2♀, SNMF.

Thylacandra malgassana (Saalmüller, 1880)

Holotype ♀, SNMF. The type of this species could not be traced (see A. Diakonoff 1958b: 89).

Back to museum list