Afromoths.net

Afromoths.net

Lecithocerinae Le Marchand, 1947

Higher taxa: Lecithoceridae (family)/  Lecithocerinae (subfamily)/ 
Status:Accepted
Authorship:Le Marchand, 1947
Citation:None
Scientific Name Authorship Rank Status Original Combination Images
Andusia Walker, 1866 Walker, 1866 genus Synonym
Asmenistis Meyrick, 1925 Meyrick, 1925 genus Accepted
Atrichozancla Janse, 1954 Janse, 1954 genus Accepted
Brachyerga Meyrick, 1925 Meyrick, 1925 genus Synonym
Carodista Meyrick, 1925 Meyrick, 1925 genus Accepted
Corthyntis Meyrick, 1916 Meyrick, 1916 genus Synonym
Corymbus Park, 2019 Park, 2019 genus Accepted
Decuaria Walker, 1864 Walker, 1864 genus Synonym
Eridachta Janse, 1963 Janse, 1963 genus Misapplied
Eridachtha Meyrick, 1910 Meyrick, 1910 genus Accepted
Friselia Janse, 1963 Janse, 1963 genus Misapplied
Frisilia Walker, 1864 Walker, 1864 genus Accepted
Furcalis Park, 2018 Park, 2018 genus Accepted
Hamaloxestis Meyrick, 1931 Meyrick, 1931 genus Misapplied
Homaloxestis Meyrick, 1910 Meyrick, 1910 genus Accepted
Lacuniola Park, 2012 Park, 2012 genus Accepted
Lecithocera Herrich-Schäffer, 1853 Herrich-Schäffer, 1853 genus Accepted
Leviptera Janse, 1954 Janse, 1954 genus Synonym
Macrernis Meyrick, 1887 Meyrick, 1887 genus Synonym
Macrotona Meyrick, 1904 Meyrick, 1904 genus Misapplied
Notioseus Park, 2018 Park, 2018 genus Accepted
Paniculata Park, 2018 Park, 2018 genus Accepted
Patouissa Walker, 1864 Walker, 1864 genus Synonym
Pectinimura Park, 2008 Park, 2008 genus Accepted
Periphorectis Meyrick, 1925 Meyrick, 1925 genus Synonym
Plagiocrossa Janse, 1954 Janse, 1954 genus Accepted
Syntetarca Gozmány, 1978 Gozmány, 1978 genus Synonym
Thrombialis Park, 2021 Park, 2021 genus Accepted
Timyra Walker, 1864 Walker, 1864 genus Accepted
Tipasa Walker, 1864 Walker, 1864 genus Misapplied
Tirasia Walker, 1864 Walker, 1864 genus Misapplied
Uipsa Walker, 1864 Walker, 1864 genus Synonym
Xanthocera Amsel, 1953 Amsel, 1953 genus Synonym
Xanthocerodes Amsel, 1955 Amsel, 1955 genus Synonym