Afromoths.net

Afromoths.net

Coleophorinae Bruand, 1850

Higher taxa: Coleophoridae (family)/  Coleophorinae (subfamily)/ 
Status:Accepted
Authorship:Bruand, 1850
Citation:None
Scientific Name Authorship Rank Status Original Combination Images
Amblyxena Meyrick, 1914 Meyrick, 1914 genus Synonym
Apista Hübner, 1825 Hübner, 1825 genus Synonym
Astyages Stephens, 1834 Stephens, 1834 genus Synonym
Augasma Herrich-Schäffer, 1853 Herrich-Schäffer, 1853 genus Accepted
Caleophora Căpuşe, 1973 Căpuşe, 1973 genus Misapplied
Carpochena Falkovitsh, 1972 Falkovitsh, 1972 genus Synonym
Casas Wallengren, 1881 Wallengren, 1881 genus Synonym
Casigneta Wallengren, 1881 Wallengren, 1881 genus Misapplied
Casignetella Strand, 1928 Strand, 1928 genus Synonym
Coleophora Hübner, 1822 Hübner, 1822 genus Accepted
Corythangela Meyrick, 1897 Meyrick, 1897 genus Synonym
Corythangella Căpuşe, 1973 Căpuşe, 1973 genus Misapplied
Damophila Curtis, 1832 Curtis, 1832 genus Synonym
Eupista Hübner, 1825 Hübner, 1825 genus Synonym
Haploptilia Hübner, 1825 Hübner, 1825 genus Synonym
Heringiella Börner, 1944 Börner, 1944 genus Misapplied
Iriothyrsa Meyrick, 1908 Meyrick, 1908 genus Synonym
Ischnophanes Meyrick, 1891 Meyrick, 1891 genus Accepted
Ischnopsis Walsingham, 1881 Walsingham, 1881 genus Accepted
Metallosetia Stephens, 1834 Stephens, 1834 genus Synonym
Nasamonica Meyrick, 1922 Meyrick, 1922 genus Accepted
Porotica Meyrick, 1913 Meyrick, 1913 genus Accepted
Porrectaria Haworth, 1828 Haworth, 1828 genus Synonym
Protocryptis Meyrick, 1931 Meyrick, 1931 genus Synonym