Afromoths.net

Eupithecia electreofasciata Fletcher D. S., 1958

Permalink:EUPIELEC
Higher taxa: Geometridae (family)/  Larentiinae (subfamily)/  Eupitheciini (tribe)/  Eupithecia (genus)/ 
Status:Accepted
Authorship:Fletcher D. S., 1958
Citation:Eupithecia electreofasciata sp. n.
Original genus:Eupithecia
Publication:Fletcher D. S. 1958b. Ruwenzori Expedition 1952. – Geometridae.
Journal:Ruwenzori Expedition 1952
Volume:1
Issue:6
Pagination:120, figs 37, 190–192
URL:https://www.biodiversitylibrary.org/page/43590406
Scientific name TypeStatus Gender Museum Description Country Locality Publication URL
Eupithecia electreofasciata Fletcher D. S., 1958 Holotype NHMUK Holotype ♂, NHMUK. Uganda Uganda, Ruwenzori, Nyinabitaba, 8650 ft, 07–13.vii.1952, leg. D. S. Fletcher.
Scientific name Country Province Publication URL
Eupithecia electreofasciata Fletcher D. S., 1958 Uganda Fletcher D. S. 1958b. Ruwenzori Expedition 1952. – Geometridae. page 120
Scientific name Plant Plant Family Country Publication URL
Scientific name Parasitoid Parasitoid Family Country Publication URL
Scientific Name Authorship Rank Status Original Combination
Scientific Name Authorship Rank Status Original Combination